Convocatòria de la sessió constitutiva del Consell de Governança Participativa

CONSELL PROVINCIAL DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

El President del Consell Provincial de Governança Participativa – Diputat Provincial
de Participació, Vicent Sales – el convoca a la sessió constitutiva de l’esmentat
Consell, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ

DIA: 12 DE JUNY 2018
HORA: 18:00 h.
LLOC: SALÓ DE PLENS DEL PALAU PROVINCIAL

ORDRE DEL DIA:

1.- Constitució del Consell Provincial de Governança Participativa de l’Excma. Diputació
Provincial de Castelló.

2.- Propostes d’acord sobre l’impuls de dos processos participatius (s’adjunten les fitxes
explicatives).

.- Pla contra el Despoblament.
.- Ciclisme i Rutes Gastronòmiques.

3.- Precs i Demandes.

Posted in Notícies.